Tehnologie curată Made in Germany

Tehnologie curată Made in Germany

Conformitate

Pactul global al ONU:

Respectăm și aderăm la cerințele Pactului Global al ONU.

Pactul Global al ONU este o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite care urmărește să încurajeze companiile din întreaga lume să urmeze politici durabile și responsabile din punct de vedere social și să raporteze cu privire la progresele înregistrate. Este cea mai mare inițiativă de sustenabilitate corporativă din lume, lansată în anul 2000. Inițiativa se bazează pe zece principii care acoperă domenii precum drepturile omului, standardele de muncă, protecția mediului și lupta împotriva corupției:

Drepturile omului:
Principiul 1: Întreprinderile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional.
Principiul 2: Să se asigure că nu sunt complice la încălcarea drepturilor omului.

Standardele de muncă:
Principiul 3: Întreprinderile ar trebui să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă.
Principiul 4: Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie.
Principiul 5: Abolirea efectivă a muncii copiilor.
Principiul 6: Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.

Protecția mediului:
Principiul 7: Întreprinderile ar trebui să sprijine o abordare preventivă a provocărilor de mediu.
Principiul 8: Întreprinderea de inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu.
Principiul 9: Încurajarea dezvoltării și difuzării tehnologiilor ecologice.

Anticorupție:
Principiul 10: Întreprinderile ar trebui să lupte împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv a șantajului și a mitei.


Legislație:

De asemenea, respectăm și aderăm la reglementările legale relevante din țările în care ne desfășurăm activitatea sau cu care dorim să ne asociem, în special:

Protecția și securitatea datelor:
GDPR în Uniunea Europeană: Textul integral al GDPR

Reglementări privind raportarea financiară și impozitarea:
Legea Sarbanes-Oxley Act (SOX) în SUA: Textul integral al Legii Sarbanes-Oxley
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS): Standardele și interpretările IFRS
Legile și reglementările fiscale naționale din Germania: Legislația fiscală în Germania

Legislația muncii și siguranța la locul de muncă:
Legislația privind timpul de lucru în Germania: Legea privind timpul de lucru (ArbZG)
Reglementări privind salariul minim în Germania: Legea privind salariul minim (MiLoG)
Reglementări privind sănătatea și siguranța la locul de muncă în Germania: Legea privind securitatea și sănătatea la locul de muncă

Protecția mediului:
Standardele privind emisiile
Reglementări privind gestionarea deșeurilor
Evaluări ale impactului asupra mediului

Reglementări privind combaterea corupției și prevenirea fraudei:
Legea privind practicile de corupție în străinătate (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) în SUA: Legea privind practicile de corupție în străinătate (Foreign Corrupt Practices Act)
UK Bribery Act în Regatul Unit: Bribery Act 2010
Alte legi anticorupție și antifraudă

Reglementări specifice industriei:
Reglementări privind siguranța hranei pentru animale, a alimentelor și a medicamentelor
Reglementări privind serviciile financiare
Reglementări în domeniul telecomunicațiilor

Controale comerciale și de export:
Legile privind controlul exporturilor
Sancțiuni și embargouri comerciale

Proprietatea intelectuală:
Legislația privind brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor
Contracte și licențe

Guvernanța corporativă:
Cerințe pentru managementul corporativ
Obligațiile de divulgare a informațiilor

Protecția consumatorilor:
Standarde de siguranță pentru produse și servicii
Drepturile consumatorilor și informarea consumatorilor cu privire la produsele finale