Tehnologie curată Made in Germany

Tehnologie curată Made in Germany

Renunțare la răspundere

Am pregătit informațiile publicate aici și pe prezențele afiliate, în special pe prezențele din rețelele de socializare, conform cunoștințelor și convingerilor noastre.

În acest scop, ne-am bazat, de asemenea, pe surse publice și pe informațiile furnizate de partenerii de afaceri, fără a putea verifica noi înșine acuratețea și caracterul complet al acestor informații până la cel mai mic detaliu.

Nici HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, nici organele, acționarii, angajații și consultanții săi nu garantează, asigură sau garantează corectitudinea sau caracterul complet al conținutului, în special al ipotezelor făcute și/sau al altor informații scrise sau orale furnizate în legătură cu acestea și/sau ulterior.

În plus, nu se asumă nicio răspundere pentru informațiile și ipotezele furnizate de terți. Conținutul poate fi corectat sau completat în orice moment, fără ca HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, organele, acționarii, angajații și consultanții săi să fie obligați să notifice vreun destinatar.

Informațiile publicate aici și pe prezențele afiliate, în special pe prezențele din rețelele de socializare, nu au pretenția de a conține toate informațiile necesare pentru achiziționarea și/sau utilizarea unuia dintre produsele și/sau serviciile noastre.
Prin urmare, informațiile furnizate nu pot înlocui, în totalitate sau parțial, propria examinare a clientului, în special în ceea ce privește adecvarea, viabilitatea economică și condițiile de piață.

Prin urmare, nici HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, nici organele, acționarii, angajații și consilierii săi nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru deciziile bazate în totalitate sau parțial pe informațiile furnizate și/sau pe informațiile suplimentare furnizate în legătură cu acestea.