Planificare financiară

Planurile financiare realizate se bazează pe observațiile de pe piață și pe calculele de costuri din ultimii ani și sunt supuse fluctuațiilor datorate prețului materiei prime făina de extracție din floarea-soarelui și făina de soia de referință, luând în considerare costurile de investiție, în special pentru achiziționarea de terenuri, clădiri și construcția unității de producție sau extinderea unei unități existente.

În cazul normal calculat, combinația de produse HiProSUN I, HiProSUN II și HiProSUN III are ca rezultat un profit net de 57% și un EBITDA de 51%.